Основни инструменти

Сопствени развој и валидација

Скала мотивационих могућности (СММ)

За руководиоца: омогућава Вам да сазнате шта и у којој мери покреће запослене, колико им је организација привлачна, да предвидите понашање запослених пре њиховог одласка, да процените ризике и допринесете развоју система бенефиција односно подстицаја.

За запосленог: омогућава Вам да визуализујете сопствени мотивациони профил и повежете га са могућностима организације.

Започните са коришћењем

Досадна теорија